F.M. Alexander ja tekniikan kehittyminen

Alexander-tekniikan kehittäjä Frederick Matthias Alexander syntyi Tasmaniassa 1869. Hän kiinnostui jo nuorena näytelmistä ja lausumisesta. Hän muutti manner-Australiaan ja alkoi vähitellen saada mainetta lausujana. Pian hänelle tuli kuitenkin ääniongelmia. Hän alkoi käheytyä esiintymisilloissaan, lopulta niin pahasti, että toisinaan menetti kokonaan äänensä. Vaivaan ei löytynyt lääketieteellistä syytä, joten hän alkoi itse tutkia, mistä se johtui.

”Use affects functioning” – Se, miten teemme asioita, vaikuttaa toimivuuteemme

Alexander-tekniikan kehittymisen lähtökohtana oli muutamia yksinkertaisia asioita. Lepo auttoi Alexanderin ääniongelmiin, mutta ongelmat palasivat heti, kun hän alkoi taas lausua. Alexander päätteli, että ongelmat johtuivat jostakin, mitä hän teki lausuessaan.

”Primary control” – Ensisijainen hallinta, perusohjaus

Alexander havainnoi itseään lausumisen aikana eri kulmiin asetetuista peileistä. Hän näki muutamia tapoja, joiden arveli aiheuttavan ongelmia. Hän tutki niitä ja huomasi, että eniten haittasi hänen tapansa vetää päätään taaksepäin. Pään suhde selkärankaan vaikutti ratkaisevasti hänen äänenkäyttöönsä. Aluksi hän yritti löytää oikean pään asennon, mutta oivalsi myöhemmin, että kyseessä olikin dynaaminen, jatkuvasti muuttuva suhde.

Vähitellen tutkimustensa edistyessä Alexander huomasi, että asia liittyi muuhunkin kuin äänenkäyttöön. Kyseessä oli tekemisen laatuun olennaisesti kuuluva asia. Pään ja selkärangan suhde vaikuttaa ratkaisevasti siihen, miten kaikki muut osat meissä pääsevät järjestäytymään eri toimia tehdessämme. Myöhemmin Alexander käytti tästä nimitystä ”primary control” eli ensisijainen hallinta, perusohjaus.

”Stop doing the wrong thing and the right thing does itself” – Kun lopettaa väärien asioiden tekemisen, niin oikeat asiat pääsevät tapahtumaan

Huonojen tapojen muuttaminen ei ollut niin yksinkertaista kuin Alexander ensin luuli. Hän tiesi, miten hänen päänsä pitäisi olla, mutta ongelmat eivät kadonneet. Hän pystytti taas peilejä ja huomasi, että hän edelleen – tietämättään – veti päätään taaksepäin juuri sillä hetkellä kun aloitti lausumisen.

Tapa vetää pää taaksepäin oli osa toimintamallia, joka hänen mielessään liittyi erottamattomasti lausumiseen. Malli aktivoitui heti, kun hän vain ajattelikin lausumista. Nykytutkimuksissa on todettu, että valmistautumisemme toimintaan tapahtuu ennen kuin tulemme tietoiseksi siitä.

Alexander keksi tavan, jolla pystyi opettelemaan toisenlaista tekemistä. Hän loi olosuhteet, jotka antoivat hyvät edellytykset minkä tahansa asian tekemiselle. Tässä oli hänen oivaltamansa perusohjaus keskeisessä asemassa. Sillä hetkellä kun hän aina ennen oli alkanut lausua – ja langennut vanhaan huonoon tapaansa – hän teki päätöksen: joko hän ei tehnyt mitään, alkoi lausua tai teki jotain täysin muuta, nosti esim. kätensä.

Alexander ei kerro, kuinka kauan hänellä meni asian opetteluun. Vähitellen hän kuitenkin oppi sekä säilyttämään hyvät olosuhteet että estämään haitallisia tapojaan sekä lausuessaan että myös muussa tekemisessään. Tämä on keskeistä tekniikassa ja nykyään Alexander-tekniikan opettajat auttavat sen oppimisessa.

Alexanderin ääniongelmat katosivat. Hän totesi päässeensä eroon muistakin häntä lapsesta asti vaivanneista terveysongelmista. Hän huomasi myös, että kun hän pystyi välttämään haitallisten asioiden tekemisen, hänen luonnolliset mekanisminsa pääsivät toimimaan. Oikeita asioita ei tarvinnutkaan ”tehdä”.

Alexander opettajana

Alexander alkoi opettaa tekniikkaansa ensin näyttelijöille Australiassa. Alexanderiin tutustuneet lääkärit alkoivat vähitellen lähettää hänelle monenlaisista ongelmista kärsiviä potilaitaan. Heillä oli mm. tuberkuloosin aiheuttamia hengitysvaikeuksia ja selkärangan vinoumia.

Vuodesta 1904 Alexander jatkoi toimintaansa Englannissa ja myöhemmin myös Yhdysvalloissa. Hän alkoi kouluttaa työlleen jatkajia 1930-luvulla. F. M. Alexander kuoli Lontoossa v. 1955.

Alexander ohjasi oppilaitaan sekä sanallisesti että kosketuksella. Mitä enemmän hänelle kertyi kokemusta, sitä hienovaraisemmiksi hänen työskentelytapansa muuttuivat.

Tekniikan soveltamisalueet ovat monipuolisia

”You translate everything, whether physical, mental or spiritual into muscular tension” – Kaikki fyysinen, mentaalinen ja henkinen kääntyy lihasjännitykseksi.

Nykyään Alexander-tekniikkaa käytetään fyysisen hyvinvoinnin ja suorituskyvyn lisäksi mm. esiintymistaitojen opetteluun ja stressin hallintaan. Alexander-tekniikkaa opetetaan monissa oppilaitoksissa perusopetuksesta ylimmän asteen taideoppilaitoksiin. Katso video Englannista.

F. M. Alexander kirjoitti neljä kirjaa, joissa hän kuvaa menetelmäänsä ja sen perusperiaatteita.

Man’s Supreme Inheritance, 1910
Constructive Conscious Control of the Individual, 1923
The Use of the Self, 1932
The Universal Constant in Living, 1940

Muistelmia F.M Alexanderin oppilaalta

Erika Whittakerin (1911-2004) muistelmia F.M Alexanderin tunneilta ja opettajankoulutuksesta. Erika Whittaker opiskeli Alexander-tekniikan opettajaksi Alexanderin pitämällä kurssilla 1931-35.

[youtube v=”kQ_j0ksWRN0″]

 

Artikkelikuva: Photographs of F.M Alexander (c) 2018, The Society of Teachers of the Alexander Technique, London