Ajankohtaista tutkimusta

Alexander-tekniikka ja fysioterapia

Fysioterapian ja Alexander-tekniikan yhdistelmä tuotti parempia tuloksia kuin kumpikaan yksin. Fysioterapeuttiset harjoitukset vahvistivat selän ja raajojen lihaksia. Alexander-tekniikka tehosti tasapainojärjestelmän toimintaa ja toi muutoksiin pysyvyyttä.
Alexander technique and Supervised Physiotherapy Exercises in back paiN (ASPEN): a four-group randomised feasibility trial.

 

Kuinka Alexander-tekniikka toimii?

Katso British Medical Journalin video. Kokeeseen osallistujien kertomuksia ja tutkimuksen tekijöiden johtopäätöksiä Alexander-tekniikan kliinisistä vaikutuksista ja kustannustehokkuudesta selkäkipupotilaiden hoidossa.
[youtube v=”3GbwzqT9piU”]

 

Tutkimuksia Alexander-tekniikan vaikutuksista

Työkyky ja hyvinvointi

Alexander-tekniikka on tehokas tuki- ja liikuntaelinvaivojen sekä psykososiaalisten ongelmien ehkäisyssä osoittaa Alexander-tekniikan käyttöä kymmenessä organisaatioissa kuvaileva ja vertaileva tutkimus.
Mireia Mora i Griso: Técnica Alexander: formación para la autogestión del trabajador en la prevención de trastornos musculoesqueléticos. Englanninkielinen lyhennelmä

Sekä tilastollisesti että kliinisesti merkittävää niskakivun ja siihen liittyvän työkyvyttömyyden vähentymistä. 20 Alexander-tekniikan tuntia. 31%:n väheneminen koetuissa kivuissa.
Alexander Technique Lessons or Acupuncture Sessions for people with chronic neck pain

Päivittäinen työteho nousi 40% ja sairauspoissaolot vähenivät 30% sveitsiläisessä suuryritys Victorinoxissa kuuden vuoden Alexander-tekniikka -projektin seurauksena.
Selostus projektista

Kivun lievittäminen ja hallinta

Krooniseen selkäkipuun pitkäaikaista apua. Alexander-tekniikan tunnit osoittautuivat vertailussa tehokkaimmiksi. Jopa 70%:n väheneminen kipupäivissä.
Randomised controlled trial of Alexander technique lessons, exercise, and massage (ATEAM) for chronic and recurrent back pain

Alexander-tekniikan tunnit auttavat polven nivelrikosta kärsiviä potilaita parantamaan  motorisia taitojaan ja siten vähentämään kipuja ja työkyvyttömyyttä. 20 Alexander-tekniikan yksityistuntia. Kipujen väheneminen yli 50%.
Reductions in co-contraction following neuromuscular re-education in people with knee osteoarthritis

Sekä tilastollisesti että kliinisesti merkittävää niskakivun ja siihen liittyvän työkyvyttömyyden vähenemistä. 20 Alexander-tekniikan tuntia. 31%:n väheneminen koetuissa kivuissa.
Alexander Technique Lessons or Acupuncture Sessions for people with chronic neck pain

6 Alexander-tekniikan yksityistuntia. Tutkimukseen osallistuneista kipupoliklinikan potilaista yli 50% vähensi kipulääkitystään tai luopui siitä kokonaan.
Taking charge, choosing a new direction: A service evaluation of Alexander Technique lessons for pain clinic patients (SEAT)

Suoritustaso ja esiintyminen

Tasapaino, liikkeet ja äänenkäyttö muuttuvat paremmiksi, kun Alexander-tekniikan tietoista inhibitiota sovelletaan näyttelijöiden ja muusikoiden työssä. 20 yksityistuntia Alexander-tekniikkaan aiemmin tutustuneille.
Alexander-tekniikan opettaja, näyttelijä Maret Mursa Tormis. Viron musiikki- ja teatteriakatemia.
The Use of Conscious Inhibition in the Work of a Performing Artist

Tutkimus on osa tohtorintutkintoa. Alexander Journal 25. v. 2015

Lääkäri ja Alexander-tekniikan opettaja Wilfred Barlow’n tutkimukseen osallistui Lontoon Royal College of Musicin opiskelijoita. Opettajien raportin mukaan vaativaan laulukilpailuun Alexander-tekniikan tuntien jälkeen osallistuneiden laulunopiskelijoiden menestys oli ”täysin suhteeton siihen nähden, mitä saattoi odottaa”. Heidän mielestään ”Alexander-tekniikka tarjoaa taiteellisen sanoman välittymiseen parhaan lähestymistavan johon he ovat tutustuneet ja tekniikan kuuluisi olla taiteilijan koulutuksen perusta.” Opiskelijat saivat 37-52 Alexander-tekniikan tuntia.
(Barlow: More Talk of Alexander s.210. Mouritz 2005)

Jo 15 Alexander-tekniikan opetuskerran jälkeen havaittiin matalan stressin tilanteissa parannusta yleisessä musikaalisessa ja teknisessä laadussa sekä sykevälivaihtelussa. Itsearvioinnin mukaan ahdistus vähentyi ja asenne esiintymistä kohtaan tuli positiivisemmaksi.
The Effect of Lessons in the Alexander Technique on Music Performance in High and Low Stress Situations

Työergonomia ja laparoskooppisen kirurgian perustestin tulokset paranivat Alexander-tekniikan tuntien seurauksena koehenkilöinä toimineilla kirurgiharjoittelijoilla.
The impact of the Alexander Technique on improving posture and surgical ergonomics during minimally invasive surgery: pilot study.

Muita

Fysioterapian ja Alexander-tekniikan yhdistelmä tuotti parempia tuloksia kuin kumpikaan yksin. Fysioterapeuttiset harjoitukset vahvistivat selän ja raajojen lihaksia. Alexander-tekniikka tehosti tasapainojärjestelmän toimintaa sekä toi muutoksiin kestävyyttä pitkällä aikavälillä.
Alexander technique and Supervised Physiotherapy Exercises in back paiN (ASPEN): a four-group randomised feasibility trial.

Alexander-tekniikan tunnit Parkinsonin tautia sairastaville potilaille saivat aikaan huomattavaa parannusta heidän kyvyssään suoriutua jokapäiväisistä toimistaan.
Randomized controlled trial of the Alexander Technique for idiopathic Parkinson's disease

Tähän tutkimukseen perustuen Iso-Britanniassa UK National Institute for Health and Clinical Exellence (NICE) antoi suosituksen, että lääkärit suosittelevat Alexander-tekniikan tunteja Parkinson-tautia sairastaville potilaille ”auttamaan heitä tekemään elämäntapamuutoksia, jotka vaikuttavat sekä sairauden fyysiseen puoleen että siihen, miten henkilö suhtautuu sairauteensa.”

”Alexander-tekniikka voi parantaa normaalien aikuisten hengitykseen liittyvää lihastoimintaa”
Enhanced respiratory muscular function in normal adults after lessons in proprioceptive musculoskeletal education without exercises.

Suomalaisia tutkimuksia

Väitöskirjoja

Muutoksen tilassa
Alexander-tekniikka koreografisen prosessin osana
Verkkojulkaisumuotoinen taiteellinen tohtorintutkinto.
Alexander-tekniikan opettaja, koreografi Soile Lahdenperä. Teatterikorkeakoulu 2013

Alexander-tekniikka ja autenttinen liike -työskentely
Kaksi kehontietoisuuden harjoittamisen metodia
Liite tanssitaiteen taiteellisen tohtorintutkinnon "Olemisen poeettinen liike" kirjalliseen osioon
Tanssija, koreografi ja tutkija Kirsi Monni. Teatterikorkeakoulu 2004. Liitteen 2. painos 2012.

Opettajien opinnäytetöitä Alexander-tekniikan soveltamisesta

Kokonaisvaltainen laulunopetus Alexander-tekniikkaa soveltaen
"Mitään ei tarvii"
Reetta Rautiainen. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Musiikin koulutusohjelma. v. 2017.

Alexander-tekniikan potentiaali kuntoutuksessa
Kirjallisuuskatsaus ja vertailu kroonisen alaselkäkivun hoitoon
Vertti Pöllänen. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Fysioterapian koulutusohjelma. v. 2015.

Mielekkäät liikkeet instrumenttiopintoihin
Alexander-tekniikan opettajan ja muusikon näkökulma soitinopintojen alkuvaiheeseen
Helena Markula. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Musiikin koulutusohjelma. v. 2015.

Alexander-tekniikan periaatteet ja niiden hyödyntäminen laulunopetuksessa
Katja Pirttiaho. Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia. Musiikin koulutusohjelma. v. 2002.