Tutkimuksia Alexander-tekniikan vaikutuksista: kivun lievittäminen ja hallinta

Krooniseen selkäkipuun pitkäaikaista apua. Alexander-tekniikan tunnit osoittautuivat vertailussa tehokkaimmiksi. Jopa 70%:n väheneminen kipupäivissä.
Randomised controlled trial of Alexander technique lessons, exercise, and massage (ATEAM) for chronic and recurrent back pain

Alexander-tekniikan tunnit auttavat polven nivelrikosta kärsiviä potilaita parantamaan  motorisia taitojaan ja siten vähentämään kipuja ja työkyvyttömyyttä. 20 Alexander-tekniikan yksityistuntia. Kipujen väheneminen yli 50%.
Reductions in co-contraction following neuromuscular re-education in people with knee osteoarthritis

Sekä tilastollisesti että kliinisesti merkittävää niskakivun ja siihen liittyvän työkyvyttömyyden vähenemistä. 20 Alexander-tekniikan tuntia. 31%:n väheneminen koetuissa kivuissa.
Alexander Technique Lessons or Acupuncture Sessions for people with chronic neck pain

6 Alexander-tekniikan yksityistuntia. Tutkimukseen osallistuneista kipupoliklinikan potilaista yli 50% vähensi kipulääkitystään tai luopui siitä kokonaan.
Taking charge, choosing a new direction: A service evaluation of Alexander Technique lessons for pain clinic patients (SEAT)