Tutkimuksia Alexander-tekniikan vaikutuksista: muita

Fysioterapian ja Alexander-tekniikan yhdistelmä tuotti parempia tuloksia kuin kumpikaan yksin. Fysioterapeuttiset harjoitukset vahvistivat selän ja raajojen lihaksia. Alexander-tekniikka tehosti tasapainojärjestelmän toimintaa sekä toi muutoksiin kestävyyttä pitkällä aikavälillä.
Alexander technique and Supervised Physiotherapy Exercises in back paiN (ASPEN): a four-group randomised feasibility trial.

Alexander-tekniikan tunnit Parkinsonin tautia sairastaville potilaille saivat aikaan huomattavaa parannusta heidän kyvyssään suoriutua jokapäiväisistä toimistaan.
Randomized controlled trial of the Alexander Technique for idiopathic Parkinson’s disease

Tähän tutkimukseen perustuen Iso-Britanniassa UK National Institute for Health and Clinical Exellence (NICE) antoi suosituksen, että lääkärit suosittelevat Alexander-tekniikan tunteja Parkinson-tautia sairastaville potilaille ”auttamaan heitä tekemään elämäntapamuutoksia, jotka vaikuttavat sekä sairauden fyysiseen puoleen että siihen, miten henkilö suhtautuu sairauteensa.”

”Alexander-tekniikka voi parantaa normaalien aikuisten hengitykseen liittyvää lihastoimintaa”
Enhanced respiratory muscular function in normal adults after lessons in proprioceptive musculoskeletal education without exercises.