Opettajankoulutus

Kaikki Suomen Alexander-tekniikan opettajat FINSTAT ry:n opettajajäsenet ovat suorittaneet kansainvälisen Affiliated Societies -järjestön hyväksymän 3-vuotisen koulutuksen. He ovat sitoutuneet noudattamaan yhdistyksen eettisiä ohjeita.

Finstat ry: Alexander-tekniikan opettajankoulutus

Opettajakoulut

Suomessa on kaksi Suomen Alexander-tekniikan opettajat -yhdistyksen valvomaa Alexander-tekniikan opettajakoulua:

Alexander-tekniikan opettajankoulutus Orivedellä
Alexander-tekniikan opettajankoulutus Tampereella

Kela on myöntänyt opintotukioikeuden näiden koulujen opettajankoulutuksiin.

Tietoa opintotuesta ja sen hakemisesta www.kela.fi/opiskelijat

Helsinkiin on perusteilla koulu. Aloitus todennäköisesti vuoden 2024 alussa.