Tutkimuksia Alexander-tekniikan vaikutuksista: suoritustaso ja esiintyminen

Lääkäri ja Alexander-tekniikan opettaja Wilfred Barlow’n tutkimukseen osallistui Lontoon Royal College of Musicin opiskelijoita. Opettajien raportin mukaan vaativaan laulukilpailuun Alexander-tekniikan tuntien jälkeen osallistuneiden laulunopiskelijoiden menestys oli ”täysin suhteeton siihen nähden, mitä saattoi odottaa”. Heidän mielestään ”Alexander-tekniikka tarjoaa taiteellisen sanoman välittymiseen parhaan lähestymistavan johon he ovat tutustuneet ja tekniikan kuuluisi olla taiteilijan koulutuksen perusta.” Opiskelijat saivat 37-52 Alexander-tekniikan tuntia.
(Barlow: More Talk of Alexander s.210. Mouritz 2005)

Jo 15 Alexander-tekniikan opetuskerran jälkeen havaittiin matalan stressin tilanteissa parannusta yleisessä musikaalisessa ja teknisessä laadussa sekä sykevälivaihtelussa. Itsearvioinnin mukaan ahdistus vähentyi ja asenne esiintymistä kohtaan tuli positiivisemmaksi.
The Effect of Lessons in the Alexander Technique on Music Performance in High and Low Stress Situations

Työergonomia ja laparoskooppisen kirurgian perustestin tulokset paranivat Alexander-tekniikan tuntien seurauksena koehenkilöinä toimineilla kirurgiharjoittelijoilla.
The impact of the Alexander Technique on improving posture and surgical ergonomics during minimally invasive surgery: pilot study.